Oferta

  • HORYZONTALNE PRZEWIERTY STEROWANE OD FI 100 DO 300
  • PRZECISKI OD FI 100 DO FI 160
  • KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ENERGETYCZNYCH
  • MONTAŻ NOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I ODGROMOWYCH
  • POMIARY INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
  • MONTAŻ LINII NAPOWIETRZNYCH, KABLOWYCH N/N ORAZ OŚWIETLENIA ULICZNEGO
  • WYNAJEM KOPARKI WRAZ Z OPERATOREM