O nas

Przedsiębiorstwo Instalatorstwa Elektrycznego T. i E. Kaszubowscy działa od 1980 roku. Zakład zajmuje się od ponad 29 lat konserwacją urządzeń elektrycznych i energetycznych poza tym montażem nowych instalacji elektrycznych i odgromowych. Świadczy także usługi pomiarów okresowych instalacji i urządzeń elektrycznych. Firma dokonuje montażu linii napowietrznych i kablowych niskiego napięcia oraz linii oświetlenia ulicznego.

W 1994 roku firma zaczęła oferuje wykonywanie przewiertów (przecisków) pod drogami, torami kolejowymi i skarpami, o średnicy od 100 mm do 450 mm. Tą usługę świadczy za pomocą trzech technologii. Pierwsza technologia oparta została na pneumatyczno – udarowym urządzeniu typu „kret” stosowanym przy bezwykopowym układaniu instalacji wodnych, gazowych elektrycznych i telekomunikacyjnych. Przedsiębiorstwo swoim parku maszyn posiada dwa urządzenia tego typu produkcji niemieckiej i polskiej.

Kolejną metodą wykonywania tuneli bezwykopowych posiadaniu przedsiębiorstwa jest przewiertnica pozioma. Technologia ta oparta jest na przepychaniu rury stalowej wraz z wiertłem wyciągającym urobek z środka rury.

Trzecią i ostania technologia wykonywania bezwykopowych tuneli do układania rur instalacyjnych jest horyzontalna przewiertu sterowalnego. Polega ona na wykonaniu trzech etapów: wykonanie przewiertu pilotażowego z możliwością jego sterowania, rozwiercenie i stabilizacja otworu i przeciąganie rurociągu.

Posiadamy zespół wykwalifikowanych pracowników zapewniający świadczenie usług na miarę oczekiwań klienta. Służymy Państwu fachową pomocą w każdej fazie inwestycji.